خوب منم میخوام یه تقلیدی بکنم از وبلاگ بچه های 26! هر روز یه سوال میزارم و اگه حل شد بعدیشو میزارم.


این هم از سوال (های) امروز:


سوال 1) ثابت کنید حداقل از اعداد زیر مرکب اند:سوال 2) فرض کنید دو عدد طبیعی متمایز باشند به طوری که بر بخشپذیر است. ثابت کنید
(منبع سوالات: مجله ریاضیات - سال 1383)