این هم از ترکیبیات که دوستان درخواست کرده بودن.


سوالا خیلی قشنگ هستن. امیدوارم خوشتون بیاد.


از اینجا دانلود کنید.