سلام. 

فردا صبح سر ساعت ۹ امتحان مرحله ۲ المپیاده. 

دعا کنیم هممون قبول بشیم. 

این روز آخری رو هم من حالشو بردم. 

شما هم بگید چه کردید تا از تجربیاتتون استفاده کرده باشیم. 

ممنون. --امیرحسین--