این هم پاسخ های این المپیاد آزمایشی.   

به نظر من اول خودتون سوالا رو حل کنین بعد جوابا رو ببینین.  

البت که خودتون مختارین.!!!

 

 راه حل ها:   

 سوال2 (فرمت mdi کیفیت بهتر) (فرمت pdf) 

                   سوال3 (فرمت mdi) (فرمت pdf 

                   سوال4 (فرمت mdi) (فرمت pdf)  

                   سوال۶ (فرمت mdi) (فرمت pdf)