سلام بچه ها.

امروز کلی سوال واستون دارم.

از مرحله 1 شروع میکنم.


 مرحله اول بیست و چهارمین المپیاد کشور سال 1384


دانلودنظر ندید ناراحت میشم.